ÇİLEKTE EĞİTİM

Bir program çerçevesinde, birbirinden farklı etkinliklerle, yöntemlerle çocuğun ilgisini uyandırabilmeyi, dikkatini yoğunlaştırabilmesine yardımcı olmayı, öğrendiklerini gerektiğinde kullanabilmesini ve bu çalışmaları yaparken mutlu olabilmesini amaçlıyoruz.

Eğitim yöntemimiz “Oyun İçinde Oyunla Eğitim”dir. Çocukların sistemli bir eğitimde ilk tanışmaların olumlu, eğlenceli ve mutluluk verici bir izlenim bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklar eğlenceli aktiviteler, yaratıcı oyunlar; yeteneklerini ortaya çıkartacak ve geliştirebilecek etkinliklerin olduğu ortamlara gereksinim duyarlar.

Çocuk evimizin programı, öğretmenin önceden belirlediği aktiviteler ile çocuğun o gün içinde yapmayı planlayacağı çalışmaların dengeli bir birleşminden oluşmaktadır.

Eğitim programı ile zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerini hedefliyoruz. Böylece çocuğun merak etmesi, araştırması, soru sorabilmesi ve sorularına yanıt alabilmesi desteklenmektedir.

Eğitim programımız, proje tabanlı öğrenme, Gems gibi pek çok programdan öğeler barındıran bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

  • Çocuk merkezlidir ve yaratıcılık ön plandadır
  • Çok yönlü gelişimi esas alır ve esnektir
  • Özgür deneyimler kazanmaya olanak tanıyan ortamları önemser
  • Problem çözme ve oyun yöntemlerini öne çıkarır
  • Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının kullanılmasını teşvik eder
  • Aile katılımına önem verir
  • Çok yönlü değerlendirme sağlar
  • Portfolyo gibi sürece yönelik değerlendirme yöntemlerini kullanır

İngilizce  İkinci dile yönelik empati…

İNGİLİZCE

İngilizce derslerimizin amacı, ikinci dile yönelik empati ve merak uyandırmak ve çocukların bu dili kullanarak kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. İngilizce ders planı büyük ölçüde grup öğretmenin ders programları ile paralellik gösterir. Bunun sebebi de öğrencilerin kendi ana dillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek olmalarıdır. Yabancı dil öğretmenin keyfini ve cesaretini hissetmeleri için oyunlarla ve müzik etkinlikleriyle derslerimiz pekiştirilir.

Play grubumuzda her gün 20 dakika; 4-5-6 yaş gruplarına ise doğal öğrenme ortamında tüm güne yayılmış İngilizce dil eğitimi uygulanmaktadır.

Orff ve Müzik Eğitimi & Gems Programı

ORFF VE MÜZİK

Orff, çocukların zaten doğalarında olan müzik ve ritim duygusunu çıkış noktası olarak alır. Esas amaç, çocukların müziği ve hareketi yaşamasıdır. Çeşitli müzik enstrümanları kullanarak ritim ve hareket yoluyla kendilerini ifade etmelerine ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat verilir.

GEMS PROGRAMI

Uygulanan akademik programımızı Gems Programı ile destekliyoruz. Bu uygulamada amacımız, bilgiye keşfederek ulaşmanın yollarını yaşayarak öğretmek, öğrencilerin fen ve matematiğe ilgi duymalarını sağlayarak bilimsel düşünmelerinin ilk adımlarını atarken onlara rehberlik etmektir.

Mutfak Atölyemiz & Eğitim ve Keşif Gezileri

MUTFAK ATÖLYEMİZ

Çocuklarımız her Salı günü ikindi kahvaltısında yiyecekleri kek, çörek, kurabiye gibi yiyecekleri minik mutfak önlüklerini giyerek kendileri hazırlar. Bu süreçte çeşitli ölçme ve fen ile ilgili kavramları pekiştirip, ekip olarak çalışmanın heyecanını duyarlar.

EĞİTİM ve KEŞİF GEZİLERİ

İşlediğimiz konularla paralel olarak, ayda en az bir kez, çocuklarımızın araştırma ve inceleme yapmaları, neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve sorgulama becerileni geliştirmeleri hedeflenerek geziler düzenlenir.

Yaz Programı

YAZ PROGRAMI

Temmuz-Ağustos ayları arasında yaz okulu programı uygulanır. Bu program kapsamında, çocuklarımızın, fiziksel olarak hareket etme, sosyal-duygusal olarak özgüven ve kendini ifade etme ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Çocukevimize yeni başlayan çocukların fiziki, sosyal çevreye uyumunu kolaylaştırmak amacını güder. Bahçe ve su oyunları, seramik ve mutfak atölyelerinin, gezi, doğa gezisi ve incelemelerin ağırlıklı olduğu bir programdır.